otobus

OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI


SRC Belge Adımları (Otobüs Kaptanlığı Programı Mezunu Olanların Muafiyet Kapsamında (Doğrudan) SRC Belgesi Almak İsteyenler İçin Başvuru Sırasında İstenen Evraklar)

SRC Örnek Dilekçe


Otobüs Kaptanlığı Programında Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Otobüs Kaptanlığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.Otobüs Kaptanlığı Program Profili

Okulumuz bünyesinde yer alan Otobüs Kaptanlığı Programının amacı nitelikli, insan ilişkilerini yönetebilen, müşterilere değer veren, emniyetli ulaşım için gerekli olan bütün kurallara uyma konusunda motive olmuş, acil durumlarda gerekli ilk yardım ve müdahaleleri yapma becerisine sahip, sorumluluk bilinci olan ve hizmet kalitesini prensip hale getirmiş otobüs kaptanları yetiştirmektir.


 
Otobüs Kaptanlığı Programı Mezunlarının İş İmkanları


  • Otobüs Kaptanlığı Programı mezunlarımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliği 9. Maddesi (c) bendi gereği SRC1 ( Yurtiçi ve Yurtdışı Yolcu Taşımacılığı) Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanır.
 
  • Otobüs Kaptanlığı Programı mezunlarımız “D” sınıfı sürücü belgesini Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği 24 yaşını beklemeden almaya hak kazanırlar.
 
 

  • Otobüs Kaptanlığı Programı mezunlarımız Kamu kurumlarına KPSS ile memur olarak atanabilmektedir. Ayrıca son yapılan düzenlemeyle Otobüs Kaptanlığı Programı mezunlarımız Kamu kurumlarında unvan değişikliği sınavına girerek teknik hizmetler sınıfı kadrolarına (tekniker) geçebilmektedirler.Otobüs Kaptanlığı Programı Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin:

• Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması
• 4.00 üzerinden 2.5 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olması.
• 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması

gerekmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme


Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir.


Karabük Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ara sınav, proje, ödevlerin etki oranı %40, finalin etki oranı %60’tır. Vize notu kaç olursa olsun öğrencinin geçmek için finalde 100 üzerinden 50 alması gerekir. Değerlendirme ve not sistemiyle ilgili yönetmelik http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/2012eos.htm adresinde bulunabilir.

Dönem sonu notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem notları öğrenci işleri tarafından açıklandığında nihai halini alır.

Notlar

Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler Diğerleri olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa bu durumda ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı % 40 olarak hesaplanır. Genel sınav ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun katkı oranı % 60 olarak hesaplanır. 
(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir. 

Notlar ve dereceleri 

MADDE 26 – (1) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak 25 inci maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir: 


NOT ARALIĞI

HARF NOTU

KATSAYI

DERECELER

90-100 AA 4,00 GEÇER
86-89 AB 3,75 GEÇER
81-85 BA 3,33 GEÇER
76-80 BB 3,00 GEÇER
70-75 BC 2,75 GEÇER
65-69 CB 2,33 GEÇER
60-64 CC 2,00 GEÇER
57-59 CD 1,75 GEÇER
54-56 DC 1,33 GEÇER
50-53 DD 1,00 GEÇER
0-49 FF 0,00 GEÇMEZ
  F1   GEÇMEZ, DEVAMSIZ
  F2   GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ
  G   GEÇER (Kredisiz Dersler)
  K   GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)
  M   GEÇER (Muaf Edilen Dersler)
  • a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir. 
  • b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir. 
  • c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir. 
  • ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir. 
  • d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir. 
(2) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması 2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’yeyükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir. Akademik Personel

Öğr.Gör. Taner YILDIZ
Ulaştırma ve Trafik Hizm.
taneryildiz@karabuk.edu.tr
Öğr.Gör. Fatih YILDIRIM
Ulaştırma ve Trafik Hizm.
fatihyildirim@karabuk.edu.tr
Öğr.Gör. Faruk ALKAN
Ulaştırma ve Trafik Hizm.
farukalkan@karabuk.edu.tr  


Öğretim Planı ve Ders İçeriği

Öğretim Yılı
Öğretim Planı
Ders İçeriği
2020-2021 Öğretim Planı Ders İçerik
2019-2020 Öğretim Planı Ders İçerik
2018-2019 Öğretim Planı Ders İçerik
2017-2018 Öğretim Planı Ders İçerik
2016-2017 Öğretim Planı Ders İçerik
2015-2016 Öğretim Planı Ders İçeriği
2014-2015 Öğretim Planı Ders İçeriği
2013-2014


Geri Dön