İdari Personel
İdari Personel
Yüksekokul Sekreteri
0 (370) 418 9435 / 9435
Bilgisayar İşletmeni / Sekreter
0 (370) 418 9430 / 9430
Bölüm Sekreteri
0 (370) 418 9423 / 9423
0 (370) 418 9410 / 9410
0 (370) 418 9438 / 9438
0 (370) 418 9421 / 9421
0 (370) 418 9250 / 9250