makine
A
MAKİNE PROGRAMI

Program Hakkında |  Akademik Personel  |  Öğretim Planı ve Ders İçeriği 


Bölüm Tanıtımı


     Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makina alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.Program Profili


Karabük Üniversitesi Makina Önlisans programı ile Makina alanında, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikte meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


Program Mezunlarının İş İmkanları

Program amacı doğrultusunda elde edilen kazanım sonucu, Makina imalatına yönelik işletmelerde, teknik ressam, tezgah operatörü, kontrol elemanı, bakım sorumlusu, bölüm şefi olarak görev alabilir. Küçük ve orta büyüklükteki makina imalatına yönelik işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü de üstlenebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında imalat, bakım ve kontrol teknikeri olarak görev alabilir.


Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin:

• Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması
• 4.00 üzerinden 2.0 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olması.
• 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması

gerekmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme


Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir.


Karabük Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ara sınav, proje, ödevlerin etki oranı %40, finalin etki oranı %60’tır. Vize notu kaç olursa olsun öğrencinin geçmek için finalde 100 üzerinden 50 alması gerekir. Değerlendirme ve not sistemiyle ilgili yönetmelik http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/2012eos.htm adresinde bulunabilir.

Dönem sonu notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem notları öğrenci işleri tarafından açıklandığında nihai halini alır.

Notlar

Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler Diğerleri olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa bu durumda ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı % 40 olarak hesaplanır. Genel sınav ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun katkı oranı % 60 olarak hesaplanır. 
(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir. 

Notlar ve dereceleri 

MADDE 26 – (1) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak 25 inci maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir: 
NOT ARALIĞI    HARF NOTU   KATSAYI                      DERECELER 
      90-100                     AA               4,00                            GEÇER              
       86-89                       AB              3,75                            GEÇER              
       81-85                       BA              3,33                            GEÇER              
       76-80                       BB              3,00                            GEÇER              
       70-75                       BC              2,75                            GEÇER              
       65-69                       CB              2,33                            GEÇER              
       60-64                       CC              2,00                            GEÇER              
       57-59                       CD              1,75                            GEÇER              
       54-56                       DC              1,33                            GEÇER              
       50-53                       DD              1,00                            GEÇER              
        0-49                        FF               0,00                            GEÇMEZ 
                                       F1                                            GEÇMEZ, DEVAMSIZ 
                                       F2                                      GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ 
                                       G                                            GEÇER (Kredisiz Dersler) 
                                       K                                          GEÇMEZ (Kredisiz Dersler) 
                                       M                                        GEÇER (Muaf Edilen Dersler) 

a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir. 
b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir. 
c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir. 
ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir. 
d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir. 
(2) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması 2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’yeyükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir. 
 
Geri DönAkademik PersonelDr. Öğr. Üyesi Mehmet BOY 
Yüksekokul Müdürü
Makine
mboy@karabuk.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DEMİRTAŞ
Makine
hdemirtas[at]karabuk.edu.tr
 


Geri DönÖğretim Planı ve Ders İçeriği
 

Öğretim Yılı Öğretim Planı Ders İçerikleri
2020-2021 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2019-2020 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2018-2019 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2017-2018 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2016-2017 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2002-2015 Ders İçerikleri ve Öğretim Planı


 


Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZ
Makine
ooz[at]karabuk.edu.tr