Yönetim
Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Hasan GÖKKAYA
İletişim Bilgileri : 0 (370) 418 6200
hgokkaya@karabuk.edu.tr
Müdür
Yardımcısı
Müdür
Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Levent ELEN Öğr.Gör. Şevket ULUTÜRK
İletişim Bilgileri : 0 (370) 418 6202
leventelenkarabuk.edu.tr
İletişim Bilgileri : 0 (370) 418 6203
sevketuluturkkarabuk.edu.tr

Yüksekokul Sekreteri
İrfan ÖZ

İletişim Bilgileri : 0 (370) 418 6204
irfanoz@karabuk.edu.tr