Genel Bilgiler
1 - Bilgisayar Programcılığı
 
Bilgisayar Programcılığı Programı; bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alandır. Bilgisayar Programcılığı programındaki öğrenciler, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatılmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler olarak yetiştirilmektedir.
Program mezunları web tasarımı, programlama, sistem kurulumu, bakım ve onarımı ile ilgili olarak kamu veya özel kuruluşlara ait bilgi işlem merkezlerinde, bilgisayar satış firmalarında, teknik servislerde çalışabilirler.


2 - Elektrik Programı

Elektrik önlisans programı ile Elektrik alanında, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların çalışabilecekleri bazı iş imkanları;
* Çeşitli endüstri kuruluşları
* Enerji üretim iletim dağıtım şirketleri
* Proje ofisleri
* Elektrik tesisatçılığı
* Kamu kurumları
* Otomasyon şirketleri


3 - Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programı ile sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. BOTAŞ gibi kamu kuruluşlarında, doğalgaz şirketlerinde, inşaat şirketlerinin yapı-tesisat gruplarında, gaz tesisatı yapan özel şirketlerde, ısıtma sektörlerindeki her türlü kuruluşta görev alabilirler. İnşaat malzemesi üreten ve satan kuruluşlarda görev alabilirler.

4 - İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı ile  konutlar, işyerleri ve endüstriyel tesislerdeki iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve bakımından sorumlu teknikerlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla iklimlendirme ve soğutma alanıyla ilgili bilimsel kavramları öğretmenin yanında, bu alanda kullanılan cihazların imalatı, bakımı ve onarımıyla ilgili uygulamalı eğitimler verilmektedir.
 İklimlendirme ve soğutma alanında faaliyet gösteren endüstriyel tesisler, servis hizmeti veren, sistem tasarımı ve projelendirme yapan, ürün pazarlayan işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşları görev alabilecekleri çalışma alanlarıdır.


5 - Elektromekanik Taşıyıcılar Programı

Elektromekanik Taşıyıcılar önlisans programı ile bu alanda, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Elektromekanik Taşıyıcılar programından mezun olanlar, asansör, yürüyen bant/merdiven sistemlerinin imalat, kurulumunu yapan firmaların fabrikalarında ve laboratuarlarında, bakım ve onarımı hizmetini veren firmaların atölyelerinde ve müşterilerin tesis ve binalarında çalışır ve istihdam edilirler.


6 - Makine Programı

Makine önlisans programı ile Makine alanında, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikte meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program amacı doğrultusunda elde edilen kazanım sonucu, Makine imalatına yönelik işletmelerde, teknik ressam, tezgah operatörü, kontrol elemanı, bakım sorumlusu, bölüm şefi olarak görev alabilir. Küçük ve orta büyüklükteki makina imalatına yönelik işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü de üstlenebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında imalat, bakım ve kontrol teknikeri olarak görev alabilir.


7 - Kaynak Teknoljisi Bölümü

Kaynak Teknolojileri ön-lisans programı ile Metal ve Makine alanında sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren; kamu ve ticari kuruluş, fabrika, atölye vb. yerlerde yeniliklere açık, bilimsel, teknolojik, evrensel ve kültürel değerleri temel alan eğitim doğrultusunda gereken mesleki yeterlilikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kaynak Teknolojileri ön-lisans programından mezun olanlar, metal ve makine sektöründe kaynaklı imalat ile faaliyet gösteren firmaların fabrikalarında ve laboratuarlarında, demir çelik sektöründe, çelik konstrüksiyon imalatında, makine imalatında, tersane sektöründe, otomotiv ve otomotiv yan sanayilerinde, boru hatlarında, kaynak makinesi ve sarf malzemeleri üreten firmalarda görev alabilirler.

 
8 - Otomotiv Teknolojisi Programı

Otomotiv Teknolojisi Programı, Meslekî Ortaöğretim kurumlarında Otomotiv ve Gemi makineleri gibi içten yanmalı motorlar üzerine eğitim verilen programlardan mezun olan öğrencilere Otomotiv Endüstrisinde, satış, servis ve yedek parça gibi hizmet sektörlerinin yanında başta otomotiv fabrikaları olmak üzere imalat sektöründe de Tekniker seviyesinde görev alabilecek, kendi işyerini açabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.
Otomotiv Teknolojisi Önlisans mezunları, başta Otomotiv fabrikaları olmak üzere pek sektörde iş bulabilmekte, ayrıca yetkili veya özel servislerde çalışabilmektedir. Aynı zamanda kendi işyerlerini de açabilirler.


9 - İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, hizmet sektörü ve sanayi kuruluşların ihtiyacı olan İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine yönelik personel yetiştiren ve iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun iş güvenliği uzmanının bir alt kademesinde, iş güvenliği uzmanı zorunlu olmayan işletmelerde ise işletmenin tüm iş güvenliği hizmetlerini sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştiren bir Programdır.
Günümüzde çalışan sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma; iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu nedenle bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır. Son mevzuat değişiklikleri ile iş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası sınavda başarılı olmaları durumunda “iş güvenliği uzmanı” olmalarının önünü açmıştır. Mezun olan öğrencilerimiz büyük bir bölümü özel sektörde (hizmet sektörü ve sanayinin tüm iş kollarındaki kurum ve kuruluşlar) Tekniker veya İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaktadırlar. Kamu kuruluşlarında da çalışma imkanı vardır.
 

10 - Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Bu program öğrencileri, belediyeler, havaalanları, sanayi kuruluşları, fabrikalar veya özel itfaiye teşkilatlarında başlangıç seviyesinde itfaiye eri, tekniker ve zamanla kazanılacak tecrübeyle yönetici adayı olmak üzere eğitilmektedirler. Ayrıca yangın uyarı alarm sistemleri ve otomatik söndürme sistemleri konusunda da temel eğitim aldıklarından dolayı bu alanda faaliyet gösteren şirketlerde teknik eleman olmaya adaydırlar. Mezunlar İtfaiye teşkilatlarında itfaiyeci olarak göreve başlayabilecek yeterlikte yetiştirilmektedir. Verilen vizyon geleceğin başarılı itfaiyeci yöneticilerini yetiştirmektir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri hedef kamu kuruluşları arasında yer almaktadır. Kamu kuruluşları dışında yangın sektöründe faaliyet gösteren ticari üretim, satış ve hizmet kuruluşları diğer istihdam alanlarındandır. Özel veya devlete ait havaalanlarının mezunlarımızın istihdamına yönelik taleplerinde artış gözlenmektedir.

11 - Otobüs Kaptanlığı Programı

Otobüs Kaptanlığı Programının amacı nitelikli, insan ilişkilerini yönetebilen, müşterilere değer veren, emniyetli ulaşım için gerekli olan bütün kurallara uyma konusunda motive olmuş, acil durumlarda gerekli ilk yardım ve müdahaleleri yapma becerisine sahip, sorumluluk bilinci olan ve hizmet kalitesini prensip hale getirmiş otobüs kaptanları yetiştirmektir. Mezun olan öğrenciler şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel ve kamu işletmelerinde istihdam edilmektedirler. Özellikle AB standartları bu alanda yetişmiş nitelikli personel ihtiyacını zorunlu kılmaktadır

12 - Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı

Ulaştırma ve trafik hizmetleri teknolojik altyapı ile desteklenerek ulaşım sistemlerinin daha verimli işleyişi sağlanabilir. Son zamanlarda ulaştırma ve trafik hizmetleri alanının önem kazanması nedeniyle karayolları alt yapısı, üst yapısı, denetimi, plan program ve politikalarının belirlenmesi konusunda; kent içi, bölgesel trafik, ulaşım ve taşımacılık alanlarında yeni yöntem ve en son teknolojiler kullanılarak, alanında uzman seviyesinde çalışabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Ayrıca belediyelerin fen işlerinde ve özel sektörün karayolu, demiryolu, hava meydanı, liman inşaatı, ulaştırma ve toplu konutların yollarını yapan firmalarda ve kara, hava, demiryolu ve lojistik alnında hizmet veren firmalarda istihdam edilebilirler.

Akademik Personel Durumu
 
1 Profesör Dr.
1 Doçent Dr.
17 Dr. Öğr. Üyesi
17 Öğretim Görevlisi
Toplam: 36 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 
DERSLİK, SEMİNER SALONU, AMFİ, KANTİN, YEMEKHANE DURUMU
            Yüksekokulumuzun eğitim-öğretime devam ettiği Yüksekokullar binasında 12 adet derslik, 1 adet seminer salonu, 2 adet Bilgisayar Laboratuarı, 1 adet Hidrolik Pinömatik Laboratuarı, 1 adet PLC Laboratuarı, 2 adet amfi Yüksekokulumuz tarafından kullanılmaktadır. Yüksekokulumuz bünyesinde 1 adet Elektrik atölyesi, 1 adet Gaz ve Tesisatı atölyesi, 1 adet İklimlendirme-Soğutma atölyesi, 1 adet Kaynak atölyesi ve 1 adet Otomotiv atölyesi olmak üzere 5 adet atölyemiz bulunmaktadır.