Tarihçe
30 Temmuz 2001 tarihinde 2001/4 sayılı protokol metni ile Sağlık Bakanlığı ve Üniversitemiz arasında 5 yıllık protokol yapılarak, Karabük 5000 Evler Mahallesinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi binasının yurt bloğu Karabük Meslek Yüksekokulu kullanımına verilmiştir.

09 Kasım 2001 YÖK'ün 09.11.2001 tarih ve 25936 sayılı yazısı ile Karabük Meslek Yüksekokulunun açılması uygun görülmüş olup, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. 2005 yılına kadar aynı binada faaliyet gösteren okulumuz, 2005 yılı Eylül ayında 100. Yıl Mahallesinde daha önceden Karabük Teknik Eğitim Fakültesi'nin kullanmış olduğu binaya taşınmıştır.

Yüksekokulumuz, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından bu yana Balıklarkayası Kampusu'nde hizmet vermekte, aynı zamanda kampusun fiziki imkanlarını da öğrencilerine sunmaktadır.