ulastirma
ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ PROGRAMI

 
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programında Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Program Profili

Ulaştırma ve trafik hizmetleri teknolojik altyapı ile desteklenerek ulaşım sistemlerinin daha verimli işleyişi sağlanabilir. Son zamanlarda ulaştırma ve trafik hizmetleri alanının önem kazanması nedeniyle karayolları alt yapısı, üst yapısı, denetimi, plan program ve politikalarının belirlenmesi konusunda; kent içi, bölgesel trafik, ulaşım ve taşımacılık alanlarında yeni yöntem ve en son teknolojiler kullanılarak, alanında uzman seviyesinde çalışabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


 
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı Mezunlarının İş İmkanları

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Ayrıca belediyelerin fen işlerinde ve özel sektörün karayolu, demiryolu, hava meydanı, liman inşaatı, ulaştırma ve toplu konutların yollarını yapan firmalarda ve kara, hava, demiryolu ve lojistik alnında hizmet veren firmalarda istihdam edilebilirler.Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin:

• Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması
• 4.00 üzerinden 2.5 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olması.
• 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması

gerekmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir.
 
Karabük Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ara sınav, proje, ödevlerin etki oranı %40, finalin etki oranı %60’tır. Vize notu kaç olursa olsun öğrencinin geçmek için finalde 100 üzerinden 50 alması gerekir. Değerlendirme ve not sistemiyle ilgili yönetmelik http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/2012eos.htm adresinde bulunabilir.
 
Dönem sonu notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem notları öğrenci işleri tarafından açıklandığında nihai halini alır.
 
Notlar
 
Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler Diğerleri olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa bu durumda ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı % 40 olarak hesaplanır. Genel sınav ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun katkı oranı % 60 olarak hesaplanır. 
(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir. 

Notlar ve dereceleri 

MADDE 26 – (1) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak 25 inci maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir: 
NOT ARALIĞI    HARF NOTU   KATSAYI                      DERECELER 
      90-100                     AA                 4,00                                 GEÇER              
       86-89                       AB                 3,75                                GEÇER              
       81-85                       BA                 3,33                                GEÇER              
       76-80                       BB                  3,00                               GEÇER              
       70-75                       BC                  2,75                               GEÇER              
       65-69                       CB                  2,33                               GEÇER              
       60-64                       CC                  2,00                               GEÇER              
       57-59                       CD                 1,75                                GEÇER              
       54-56                       DC                 1,33                                GEÇER              
       50-53                      DD                 1,00                                 GEÇER              
        0-49                        FF                  0,00                                GEÇMEZ 
                                        F1                                            GEÇMEZ, DEVAMSIZ 
                                        F2                                      GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ 
                                        G                                            GEÇER (Kredisiz Dersler) 
                                        K                                          GEÇMEZ (Kredisiz Dersler) 
                                        M                                        GEÇER (Muaf Edilen Dersler) 
a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir. 
b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir. 
c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir. 
ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir. 
d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir. 
(2) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması 2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’yeyükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir. Akademik Personel

Öğr.Gör. Faruk ALKAN
Ulaştırma ve Trafik Hizm.
farukalkan@karabuk.edu.tr
Öğr.Gör. Fatih YILDIRIM
Ulaştırma ve Trafik Hizm.
fatihyildirim@karabuk.edu.tr
Öğr.Gör. Taner YILDIZ
Ulaştırma ve Trafik Hizm.
taneryildiz@karabuk.edu.tr
  
Öğretim Planı ve Ders İçeriği

Öğretim Yılı
Öğretim Planı
Ders İçeriği
2020-2021 Öğretim Planı Ders İçerik
2019-2020 Öğretim Planı Ders İçerik
2018-2019 Öğretim Planı Ders İçerik
2017-2018 Öğretim Planı Ders İçerik
2016-2017 Öğretim Planı Ders İçerik
2015-2016 Öğretim Planı Ders İçerik
2014-2015 Öğretim Planı Ders İçerik
2013-2014 Öğretim Planı Ders İçerikÖğretim Planı ve Ders İçeriği

Öğretim Yılı
Öğretim Planı ve Ders İçerikleri
2019-2020 Öğretim Planı   /  Ders İçeriği
2013-2019 Öğretim Planı ve Ders İçerikleri