otomotiv
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Program Hakkında |  Akademik Personel  |  Öğretim Planı ve Ders İçeriği 


Bölüm Tanıtımı


     Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Otomotiv Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.Program Profili


Otomotiv Teknolojisi Programı, Meslekî Ortaöğretim kurumlarında Otomotiv ve Gemi makineleri gibi içten yanmalı motorlar üzerine eğitim verilen programlardan mezun olan öğrencilere Otomotiv Endüstrisinde, satış, servis ve yedek parça gibi hizmet sektörlerinin yanında başta otomotiv fabrikaları olmak üzere imalat sektöründe de Tekniker seviyesinde görev alabilecek, kendi işyerini açabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Orta öğretimde kazanılan mesleki bilgi ve becerilere ilave olarak Mesleğin bilimsel temelleri, İleri seviye bir CAD eğitimi, İşletme Yönetimi, İletişim ve Kalite konularında eğitimler verilerek hem meslekî hem de yöneticilik kabiliyetleri gelişmiş mezunları Ülke sanayisine kazandırmak ve mezunlara geniş yelpazeli iş imkanı sunmaktadır.


Program Mezunlarının İş İmkanları

Otomotiv Teknolojisi Önlisans mezunları, başta Otomotiv fabrikaları olmak üzere pek sektörde iş bulabilmekte, ayrıca yetkili veya özel servislerde çalışabilmektedir. Aynı zamanda kendi işyerlerini de açabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin:

• Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması
• 4.00 üzerinden 2.5 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olması.
• 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması

gerekmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme


Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir.


Karabük Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ara sınav, proje, ödevlerin etki oranı %40, finalin etki oranı %60’tır. Vize notu kaç olursa olsun öğrencinin geçmek için finalde 100 üzerinden 50 alması gerekir. Değerlendirme ve not sistemiyle ilgili yönetmelik http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/2012eos.htm adresinde bulunabilir.

Dönem sonu notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem notları öğrenci işleri tarafından açıklandığında nihai halini alır.

Notlar

Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler Diğerleri olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa bu durumda ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı % 40 olarak hesaplanır. Genel sınav ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun katkı oranı % 60 olarak hesaplanır. 
(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir. 

Notlar ve dereceleri 

MADDE 26 – (1) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak 25 inci maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir: 

NOT ARALIĞI

HARF NOTU

KATSAYI

DERECELER

90-100 AA 4,00 GEÇER
86-89 AB 3,75 GEÇER
81-85 BA 3,33 GEÇER
76-80 BB 3,00 GEÇER
70-75 BC 2,75 GEÇER
65-69 CB 2,33 GEÇER
60-64 CC 2,00 GEÇER
57-59 CD 1,75 GEÇER
54-56 DC 1,33 GEÇER
50-53 DD 1,00 GEÇER
0-49 FF 0,00 GEÇMEZ
  F1   GEÇMEZ, DEVAMSIZ
  F2   GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ
  G   GEÇER (Kredisiz Dersler)
  K   GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)
  M   GEÇER (Muaf Edilen Dersler)
 
  • a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir. 
  • b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir. 
  • c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir. 
  • ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir. 
  • d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir. 
(2) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması 2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’yeyükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir. 
 
Geri DönAkademik PersonelÖğr. Gör. Murat KOŞAR
Otomotiv

mkosar[at]karabuk.edu.tr
 

Doç. Dr. Mustafa KARAGÖZ

Otomotiv
mustafakaragoz[at]karabuk.edu.tr

  Öğr.Gör. Burak ÇİFTCİ
Otomotiv
burakciftci[at]karabuk.edu.tr

   
Öğr.Gör. Faruk ALKAN
Otomotiv

farukalkan[at]karabuk.edu.tr

 
Doç. Dr. Üyesi Cüneyt UYSAL
Otomotiv

cuneytuysal[at]karabuk.edu.tr


 

 

Geri DönÖğretim Planı ve Ders İçeriği
 

 
Öğretim Yılı
Öğretim Planı
Ders İçeriği
2017-2019 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2016-2017 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2015-2016 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2014-2015 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2013-2014 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2012--2013 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2011-2012 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2010-2011 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2009-2010 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2008-2009 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2007-2008 Öğretim Planı Ders İçerikleri
2002-2007 Öğretim Planı Ders İçerikleri