gaz
GAZ VE TESİSATI PROGRAMI


  Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gaz ve Tesisatı Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Program Profili

Karabük Üniversitesi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programı ile sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


 
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı Mezunlarının İş İmkanları

Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirtilen ücretleri alırlar. Botaş gibi kamu kuruluşlarında, doğalgaz şirketlerinde, inşaat şirketlerinin yapı-tesisat gruplarında, gaz tesisatı yapan özel şirketlerde, ısıtma sektörlerindeki her türlü kuruluşta görev alabilirler.İnşaat malzemesi üreten ve satan kuruluşlarda görev alabilirler.


Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin:

• Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması
• 4.00 üzerinden 2.5 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olması.
• 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması

gerekmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir.


Karabük Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ara sınav, proje, ödevlerin etki oranı %40, finalin etki oranı %60’tır. Vize notu kaç olursa olsun öğrencinin geçmek için finalde 100 üzerinden 50 alması gerekir. Değerlendirme ve not sistemiyle ilgili yönetmelik http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/2012eos.htm adresinde bulunabilir.

Dönem sonu notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem notları öğrenci işleri tarafından açıklandığında nihai halini alır.

Notlar

Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.  Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.

NOT                               Dönem Notu                               Katsayı

90 -100                                   A1                                           4.00

80 – 89                                   A2                                           3.50

70 – 79                                   B1                                           3.00

65 – 69                                   B2                                           2.75

60 – 64                                   C                                             2.50

G Yerel kredisi olmayan dersleri için geçme notu.

Başarılı Notlar

Lisans derecesinde kredili bir dersin en düşük başarı notu C’dir.

Başarısız Notlar

1. F1 Notu: Bu not yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşan öğrencilere verilir ve dolayısıyla bu öğrenciler final ve telafi sınavlarına katılamazlar. Bu notun katsayı karşılığı 0’dır.

2. F2 Notu: Bu not derse devam eden fakat final veya bütünleme sınavlarına katılmayan öğrencilere verilir. Bu notun katsayı karşılığı 0’dır.

3. F3 Notu: Bu not dersi takip eden, final ve bütünleme sınavlarına katılan fakat bu sınavlardaki notları 50 ve altında olan ya da sınavlarının ortalaması 100 üzerinden 60’ın altında olan öğrencilere verilir. Bu notun katsayı karşılığı 0’dır.

4. K Notu: Bu not yerel kredisi olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

Ders Tekrarı

Bir dersten F1, F2, F3 ya da K notu alan öğrenciler dersi tekrar açıldığı ilk sömestrde almak zorundadır.

Dönem Tekrarı

Eğer bir öğrenci, ilk iki dönemde, tüm üniversitede verilen ortak dersler hariç 3 ya da daha fazla dersten başarısız olursa beşinci dönem derslerini alamaz. Bu öğrenci ilk iki dönemde başarısız olduğu dersleri almak tekrar almak zorundadır. Bu derslerden başarılı olduğu takdirde ya da ilk iki dönemde başarısız olduğu ders sayısı 3’ün altına düştüğünde beşinci dönem derslerinden seçim yapabilir.

Başarılı Öğrenciler

Herhangi bir dönemde genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.5 ya da üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır.

Bir akademik yılın sonunda, iki dönem normal dönemlik ders yükü olan ve genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler Onur Öğrencisi; genel not ortalaması ise 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise Yüksek Onur Öğrencisi olarak kabul edilir.


Geri DönAkademik Personel
 
                
 

Öğretim Yılı
Öğretim Planı
Ders İçeriği
2018-2019 Öğretim Planı Ders İçeriği
2017-2018 Öğretim Planı Ders İçeriği
2016-2017 Öğretim Planı Ders İçeriği
2015-2016 Öğretim Planı Ders İçeriği
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010