Staj İşlemleri

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Staj (Uzatmalı Öğrenciler İçin) Takvimi
 

28.10.2022

Güz Yarıyılında staj  yapacak öğrencilerin, işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formu(Form-1) ve kimlik fotokopilerini program staj sorumlusuna teslim etmesi için son tarih

31.10.2022

Staj başvurusu kabul edilen öğrencilerin Staj Başlama Belgesi (Form-2) ve eklerini  doldurup staj yerine teslim etmeleri  için  için son tarih

31.10.2022
09.12.2022

Güz Yarıyılında Haftada 5 iş günü çalışan kurumlar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri

31.10.2022
03.12.2022

Güz Yarıyılında Haftada 6 iş günü çalışan kurumlar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri

01.01.2023

Staj Dosyası ile içerisinde Form-5 ve Form-6’nın bulunduğu kapalı zarfın Meslek Yüksekokulu Evrak Kayıtbirimine Staj Dosyası Teslim Formu (Form-8) ekinde teslim edilmesiiçinson tarih
 

  Not:  1) Form 1 ve Ek’i doldurulduktan ve imzaları tamamlandıktan sonra  süresi içinde staj sorumlusuna ya da staj sorumlusuna teslim edilmek üzere Tobb Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine Teslim edilmelidir. (Form 1 ve Ek’i teslim edilirken kimlik fotokopisi de teslim edilmelidir.)

            2) Form 2 ve Ek’i doldurulup staj başlama gününde staj yerinize teslim edilmelidir.

            3) SGK İşe Giriş Bildirimleri stajın ilk günü staj yerine teslim edilmelidir.
 
          4) SGK İşe Giriş Bildirimleri için e-devlete girip arama kısmına 4/A işe giriş yazılıp TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu karşısındaki indirme seçeneğine tıklanmalıdır.
 
           5) Öğrencilerimiz staj sonunda Form8 Ek’inde staj defteri ile iş yeri tarafından imzalanıp kapalı zafr içinde öğrenciye sunulan Form5 ve Form6’yı da staj sorumlusuna teslim etmelidir.
 

Posta Adresi : https://myo.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=7&BA=index.aspx

 
** Resmi tatil günleri staj süresine dahil değildir.
 
*** Karabük  Üniversitesi  Meslek  Yüksekokulları  Staj  Yönergesindeki  staj  muafiyeti  ile  ilgili  aşağıda  yazılı  olan 19. Madde’deki şartları sağlayan öğrencileri kapsamaktadır.
 
Ayrıntılı bilgi ve formlar için Meslek Yüksekokulu web sayfasında (http://myo.karabuk.edu.tr)
 
“Sık Kullanılanlar→Staj İşlemleri” linkine tıklayınız.

 

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi Staj Muafiyeti

 
Madde 19: Bölümü ya da programı ile ilgili bir işte ve SGK’na kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler.
 
Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Meslek Yüksekokulu Bölüm Staj Komisyonları tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda öğrenciler stajdan muaf tutulabilirler.
 

Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencinin dahaönceki bölümünde kabul edilmiş eskistajları, belgelendiği takdirde staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve kabulü staj komisyonunun takdirindedir.


Staj Başvuru İşlem Basamakları

 1. Staj Başvuru Formu (Form-1) doldurulacaktır.

 2. Staj yapılacak işyerine Staj Başvuru Formu ile başvuru yapılacaktır.

 3. Staj Başvuru Formu, staj yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından imza ve kaşe/mühür ile onaylanacaktır.

 4. Staj yapacak öğrenci işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formunu ve kendi kimlik fotokopisini programın staj sorumlusuna teslim edecektir.

 5. Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler Staj Başlama Belgesi (Form-2) ve ekinde Form-5, Form-6 ve Sigorta Giriş Kağıdı olacak şekilde belirtilen tarihler arasında işyerinde stajlarını yapmaya başlayacaklardır. Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.

 6. Staj dosyası öğrenci tarafından yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

 7. Staj bittikten sonra İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Form-5)  ve Staj Devam Çizelgesi (Form-6) işyeri yetkilisi tarafından doldurarak ağzı kapalı imzalı-mühürlü zarf içerisine konulmalıdır.

 8. Staj Dosyası ve kapalı zarf en geç ilgili döneme ait staj takviminde belirtilen tarihte Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki şekillerde ulaştırılmalıdır.

  1. İşyeri tarafından, üst yazı ekinde Meslek Yüksekokuluna gönderilmelidir veya

  2. Öğrenci tarafından Evrak Kayıt birimine Staj Dosyası Teslim Formu (Form-8) ekinde elden veya posta ile teslim edilmelidir.

 9. Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.

 10. Formlar ve Staj Dosyası Formatı:

  1. Form-1 Staj Başvuru Formu (PDF) (Not: Bu formdaki staj başlama ve bitiş tarihlerini ilgili dönemde ilan edilecek staj takvimine göre doldurunuz.)
  2. Form-2 Staj Başlama Formu (PDF)
  3. Form-3 Staj Muafiyet Formu (Word)
  4. Form-5 Staj Değerlendirme Formu (Word)
  5. Form-6 Staj Devam Çizelgesi (Word)
  6. Form-8 Staj Dosyası Teslim Formu (Word)
  7. Staj Dosyası Formatı (Word)
  8. Staj Dosyasının Hazırlanması İle İlgili Bilgiler (Word) (Bu dosyada staj başvuru işlem basamakları ve staj dosyasının hazırlanması hakkında bilgiler ve Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi bulunmaktadır.)

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesindeki staj muafiyeti ile ilgili 19. Madde:

Staj Muafiyeti Madde 19:Bölümü ya da programı ile ilgili bir işte ve SGK’na kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler.

Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Meslek Yüksekokulu Bölüm Staj Komisyonları tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda öğrenciler stajdan muaf tutulabilirler.

Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencinin daha önceki bölümünde kabul edilmiş eski stajları, belgelendiği takdirde staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve kabulü staj komisyonunun takdirindedir.