Metalurji
METALÜRJİ PROGRAMI

Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Metalürji alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 
Program Profili

Metalürji Programı; çalışma alanındaki görevi itibariyle, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta, işçi veya teknisyen arasında bulunan, nitelikli eleman yetiştirme programıdır.
Metalürji programında; nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla, kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Bu programda;
• Metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışabilen,
• Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştırabilen,
• Teknik konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilen,
• Çeşitli madenlerin döküm işlemlerini yapabilen,
• Kalite kontrol-hasar analizi konularında, korozyon ve korozyondan korunma ile malzemelerin geri dönüşümü uygulamalarında gerekli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip,
• Alanıyla ilgili verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen,
• Mesleki plan ve projeleri gerçekleştirebilen ve çözüm önerileri geliştirebilen
nitelikli elemanlar yetiştirmek amaçlanmıştır.
 

Program Mezunlarının İş İmkanları
 • Demir-çelik, plastik, seramik ve kompozit malzeme üreten tesislerde
 • Fabrikaların döküm atölyesi ve laboratuvarlarında
 • Kaynak sektöründe
 • Isıl işlem fabrikalarında
 • Kalite kontrol tesislerinde
 • Malzeme Ar-Ge laboratuvarlarında
 • Metalürji alanında proje üreten ve taahhüt işi yapan firmalarda çalışma imkanına sahip olabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin:

• Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması
• 4.00 üzerinden 2.00 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olması.
• 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması
gerekmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir.
 
Karabük Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ara sınav, proje, ödevlerin etki oranı %40, finalin etki oranı %60’tır. Vize notu kaç olursa olsun öğrencinin geçmek için finalde 100 üzerinden 50 alması gerekir. Değerlendirme ve not sistemiyle ilgili yönetmelik http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/2012eos.htm adresinde bulunabilir.
 
Dönem sonu notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem notları öğrenci işleri tarafından açıklandığında nihai halini alır.
 
Notlar
 
Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler Diğerleri olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa bu durumda ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı % 40 olarak hesaplanır. Genel sınav ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun katkı oranı % 60 olarak hesaplanır. 
(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir. 

Notlar ve dereceleri 

MADDE 26 – (1) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak 25 inci maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir: 


NOT ARALIĞI

HARF NOTU

KATSAYI

DERECELER

90-100 AA 4,00 GEÇER
86-89 AB 3,75 GEÇER
81-85 BA 3,33 GEÇER
76-80 BB 3,00 GEÇER
70-75 BC 2,75 GEÇER
65-69 CB 2,33 GEÇER
60-64 CC 2,00 GEÇER
57-59 CD 1,75 GEÇER
54-56 DC 1,33 GEÇER
50-53 DD 1,00 GEÇER
0-49 FF 0,00 GEÇMEZ
  F1   GEÇMEZ, DEVAMSIZ
  F2   GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ
  G   GEÇER (Kredisiz Dersler)
  K   GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)
  M   GEÇER (Muaf Edilen Dersler)
 • a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir. 
 • b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir. 
 • c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir. 
 • ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir. 
 • d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir. 

(2) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması 2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’yeyükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir. 

Akademik PersonelDoç. Dr. Hasan KARABULUT
Metalürji Programı
Bölüm Başkanı

hasankarabulut[at]karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ulaş MATİK
Metalürji Programı
matik[at]karabuk.edu.t
Öğr. Gör. Kenan TANKAL
Metalürji Programı
ktankal[at]karabuk.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fazıl HÜSEM
Metalürji Programı
fazilhusem[at]karabuk.edu.tr  
Dr. Öğr. Üyesi Hamza ŞİMŞİR
Metalürji Programı
hamzasimsir[at]karabuk.edu.t