2016 YILI ÖNCESİ MEZUN OLAMAMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE…
2016 YILI ÖNCESİ MEZUN OLAMAMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE…

26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28. Maddesi gereğince azami öğrenim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilmiştir. Yapılacak olan ek sınavlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Yüksekokulumuza 2016 yılında kayıt yaptıran ve bu tarihten önce kayıt donduran öğrenciler ek sınav hakkından yaralanabilir.

· 24-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında birinci ek sınav, 04-11 Eylül 2020 tarihleri arasında ikinci ek sınav yapılacaktır.
· İkinci ek sınava girebilmek için ilk sınava girme şartı aranmaz.
· Ek sınavlara girebilmek için bir ücret ödeme zorunluluğu yoktur.
· Geçmiş dönemlerde harç yatırmamış veya ders almamış olmak sınavlara girilmesine engel değildir.
· Öğrenciler devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm derslerden sınava girebilecektir.
· Devamsızlıktan kaldığı veya hiç almadığı dersten sınava girmiş olsalar bile sınavları iptal edilecektir.
· Birinci sınavdan başarılı olan öğrencilerin ikinci ek sınava girmelerine gerek yoktur.
· Sınavlar sonunda 6 ve üzeri dersi kalan öğrencilerimizin ilgili kanuna istinaden kayıtları silinerek öğrencilikleri sonlandırılacaktır.
· Sınavlara girip kalan ders sayısını 5 veya altına düşüren öğrencilerimiz bu dönemden başlayarak 3 dönem sonunda, sınavlara girmeyen ve kalan ders sayısı 5 ve altında olanlar ise bu dönemden başlayarak 4 dönem sonunda kalan derslerini vermek zorundadır. Tanınan ekstra süre sonunda tek dersi kalanlar için böyle bir mecburiyet olmayıp sınırsız sınav hakkı bulunmaktadır. Tanınan ekstra süre sonunda 2 ve üzeri ders kalırsa öğrencinin kaydı silinecektir.
· Ek sınavlar sonunda mezun durumuna gelemeyen ve atılmama şartlarını sağlayan öğrencilerimizin güz dönemine devam edebilmeleri için 13-17 Eylül 2020 tarihleri arasında harcını yatırmaları ve 14-18 Eylül 2020 tarihinde ders seçmeleri gerekmektedir.
· Öğrencilerimiz sınava girecekleri dersleri kendileri belirleyecektir. Başarısız oldukları dersler OBS üzerinden veya öğrenci işlerinden alınan transkriptten öğrenilebilir. Bu konudaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Not: Meslek yüksekokulumuza yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerimizin azami süresi hesaplanırken, üniversiteye ilk giriş yılı dikkate alınır.

Not: Öğrencilerin dilekçe ve ekinde transkriptle Meslek Yüksekokulumuza başvuruda bulunması gerekmektedir.

Not: Kayıt dondurma süreleri azami öğrenim süresinden sayılmamaktadır.

Ek sınav dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.