2014 ve öncesi mezun olamamış öğrencilerimizin dikkatine…
2014 ve öncesi mezun olamamış öğrencilerimizin dikkatine… 18.09.2018
26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28. Maddesi gereğince azami öğrenim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilmiştir. Yapılacak olan ek sınav tarihlerine ilişkin alınan 09/08/2018 tarih ve 2018/14-01 sayılı Üniversitemiz Senato Kararına göre ek sınavların ilki 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında, ikinci ek sınav hakkı ise 8-12 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
  • Öğrencilerimiz sadece devam şartını yerine getirdikleri derslerden sınava girebilecektir. Devamsızlıktan kaldığı veya hiç almadığı dersten sınava girmiş olsalar bile sınavları iptal edilecektir.
  •  
  •  
  • Öğrencilerimiz kaldıkları dersleri kendileri bilecek olup öğrenci sayısının çok fazla olması nedeni ile kurumumuzca girmeleri gereken sınavlar ile ilgili bilgi verilmeyecektir. Kalınan dersler OBS üzerinden veya öğrenci işlerinden alınan transkriptten öğrenilebilir. Bu konudaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
  •  
  • Öğrencilerimizden derslerini içeren DİLEKÇE ve öğrenci işlerinden alacakları 2 adet transkript ile başvuru alınacaktır. Bu başvuru yüksekokul müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
  •  
  • Ayrıntılı bilgi için duyuruları takip ediniz....