2. Ek Sınavlar Hakkında (2014 ve öncesi mezun olamamış öğrenciler) Ortak Derslerin Tarihleri Belirlendi.
6/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28. Maddesi gereğince azami öğrenim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilmiştir. Yapılacak olan ek sınav tarihlerine ilişkin alınan 09/08/2018 tarih ve 2018/14-01 sayılı Üniversitemiz Senato Kararına göre ek sınavların ilki 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında, ikinci ek sınav hakkı ise 8-12 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
 • Öğrencilerimiz sadece devam şartını yerine getirdikleri derslerden sınava girebilecektir.
 •  
 • Devamsızlıktan kaldığı veya hiç almadığı dersten sınava girmiş olsalar bile sınavları iptal edilecektir.
 •  
 • Öğrencilerimiz kaldıkları dersleri kendileri bilecek olup öğrenci sayısının çok fazla olması nedeni ile kurumumuzca girmeleri gereken sınavlar ile ilgili bilgi verilmeyecektir. Kalınan dersler OBS üzerinden veya öğrenci işlerinden alınan transkriptten öğrenilebilir. Bu konudaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
 •  
 • Öğrencilerimizden derslerini içeren DİLEKÇE ve öğrenci işlerinden alacakları 2 adet transkript ile başvuru alınacaktır. Bu başvuru Yüksekokul Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimi'ne şahsen yapılacaktır.
 •  
 • Sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler ilk olarak kaldıkları dersin öğretim elemanını ilgili bölüm başkanlığından ya da idareden öğrenecektir. Ve ilgili öğretim elemanının atandıktan sonra duyurulan tarihte ve saatte sınava girecektir. 
 •  
 • Sınavlara girip kalan ders sayısını 5 veya altına düşüren öğrencilerimiz bu dönemden başlayarak 3 dönem sonundasınavlara girmeyen ve kalan ders sayısı 5 ve altında olanlar ise bu dönemden başlayarak 4 dönem sonunda kalan derslerini vermek zorundadır. Tanınan ekstra süre sonunda tek dersi kalanlar için böyle bir mecburiyet olmayıp sınırsız sınav hakkı bulunmaktadır. Tanınan ekstra süre sonunda 2 ve üzeri ders kalırsa öğrencinin kaydı silinecektir.
 •  
 •  
 • Geçerli bir sebebi olmadıkça sınavlar kesinlikle belirtilen saatlerde yapılacaktır.
 •  
 • Tüm sınavların yapılacağı derslikler ilgili öğretim elemanları tarafından belirlenecektir. Kapasitenin aşılması durumunda dersin sorumlusunun belirleyeceği başka sınıflarda da sınav yapılabilecektir. Aynı sınıfta birden fazla öğretim elemanı sınav yapabilecektir.
 •  
 • 17-21 Eylül 2018 arasında yapılan sınavlardan başarılı olunamayan dersler için, öğrencilerimize hak tanınan ikinci sınavlar da 8-12 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
 • Sınava girmek için harç yatırmış olma mecburiyeti yoktur.
 
 • Programların danışman öğretim elemanlarının listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 •  
Program Öğr. Sınıf Danışman Adı Soyadı Mail Adresi
Elektrik I.Ö. 1 Öğr. Gör. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@karabuk.edu.tr
Elektrik I.Ö. 2 Öğr. Gör. Engin DEMİR engindemir@karabuk.edu.tr
Elektrik II.Ö. 1 Öğr. Gör. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@karabuk.edu.tr
Elektrik II.Ö. 2 Öğr. Gör. Engin DEMİR engindemir@karabuk.edu.tr
İklim. ve Soğt. Tekn. I.Ö. Tümü Öğr. Gör. İlyas TÜFEKLİ itufekli@karabuk.edu.tr
Gaz ve Tes. Tekn. I.Ö. Tümü Öğr. Gör. Bahri AKSU baksu@karabuk.edu.tr
Makine (2016 ve sonrası) I. Tümü Öğr. Gör. Levent ELEN leventelen@karabuk.edu.tr
Makine(2016 ve sonrası) II. Tümü Öğr. Gör. Ahmet Fatih YILMAZ ahmetfatihyilmaz@karabuk.edu.tr
Makine(2016 öncesi) I. Tümü Öğr.Gör.Kenan TANKAL ktankal@karabuk.edu.tr
Makine(2016 öncesi) II. Tümü Öğr. Gör. İjlal ŞİMŞEK ijlalispir@karabuk.edu.tr
Elektromekanik Taşıyıcılar I. Tümü Öğr. Gör. Fatih Mehmet ULU fatihmehmetulu@karabuk.edu.tr
Kaynak Teknolojisi I. Tümü Öğr.Gör.Soner ÇETİN sonercetin@karabuk.edu.tr
Bilgisayar Prog. (2018 girişliler) I.Ö. 1 Öğr. Gör. Dursun EKMEKÇİ dekmekci@karabuk.edu.tr
Bilgisayar Prog. (2017 ve öncesi) I.Ö. ve II.Ö. Tümü Öğr. Gör. Kürşat M. KARAOĞLAN kkaraoglan@karabuk.edu.tr
Bilgisayar Programcılığı U.E. Tümü Öğr. Gör. Dursun EKMEKÇİ dekmekci@karabuk.edu.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği I.Ö. 1 Öğr.Gör. İsmail TOPRAK itoprak@karabuk.edu.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği I.Ö. 2 Öğr.Gör. İsmail TOPRAK itoprak@karabuk.edu.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği II.Ö. 1 Öğr.Gör. Dr. Volkan TEMİZKAN vtemizkan@karabuk.edu.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği II.Ö. 2 Öğr.Gör. Dr. Volkan TEMİZKAN vtemizkan@karabuk.edu.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği U.E. Tümü Öğr.Gör. Dr. Volkan TEMİZKAN vtemizkan@karabuk.edu.tr
S.S. ve İtfaiyecilik I.Ö. 1 Öğr. Gör. Kasım YILMAZ kasimyilmaz@karabuk.edu.tr
S.S. ve İtfaiyecilik I.Ö. 2 Öğr. Gör. Kasım YILMAZ kasimyilmaz@karabuk.edu.tr
S.S. ve İtfaiyecilik II.Ö. 1 Öğr.Gör. Nursel KARAOĞLAN nceran@karabuk.edu.tr
S.S. ve İtfaiyecilik II.Ö. 2 Öğr.Gör. Nursel KARAOĞLAN nceran@karabuk.edu.tr
Otomotiv Teknolojisi I.Ö. 1 Öğr.Gör. Burak ÇİFTÇİ burakciftci@karabuk.edu.tr
Otomotiv Teknolojisi I.Ö. 2 Öğr.Gör. Burak ÇİFTÇİ burakciftci@karabuk.edu.tr
Otomotiv Teknolojisi II.Ö. 1 Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa KARAGÖZ mustafakaragoz@karabuk.edu.tr
Otomotiv Teknolojisi II.Ö. 2 Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa KARAGÖZ mustafakaragoz@karabuk.edu.tr
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri I.Ö. 1 Öğr. Gör. Emre YÜCER emreyucer@karabuk.edu.tr
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri I.Ö. 2 Öğr. Gör. Emre YÜCER emreyucer@karabuk.edu.tr
Otobüs Kaptanlığı I.Ö. 1 Öğr.Gör. Murat KOŞAR mkosar@karabuk.edu.tr
Otobüs Kaptanlığı I.Ö. 2 Öğr.Gör. Murat KOŞAR mkosar@karabuk.edu.tr
 Elektronik Teknolojisi I.Ö. 1 Öğr. Gör. Funda DEMİR fundademir@karabuk.edu.tr
 Elektronik Teknolojisi I.Ö. 2 Öğr. Gör. Funda DEMİR fundademir@karabuk.edu.tr
 Elektronik Teknolojisi U.E. Tümü Öğr. Gör. Engin DEMİR engindemir@karabuk.edu.tr

SINAV PROGRAMLARI

Elektrik Programı 2. ek sınav programı için tıklaynız.
Makine Programı 2. ek sınav programı için tıklaynız.

Otomotiv Programının Tüm 2. Ek Sınavları 11.10.2018 Perşembe Günü 08.00-13.00 Saatleri Arasında Yapılacaktır. Bilgi için Bölüm Başkanlığı'na başvurunuz.

 
Diğer bölümlerin 2. ek sınav programı için ilgili bölüm başkanlığı ile irtibata geçiniz.

 
Ortak Dersler için 2. Ek Sınav Tarihleri
Sınav Tarihi 11.10.2018 PERŞEMBE saat: 14.00
Sınıf MZ06 - MZ07 - MZ08
 
14.00 Türk Dili I 
14.30 Türk Dili II
 
15.00 YDL I
15.30 YDL II
 
16.00 AIT I
16.30 AIT II

Not: Ek sınavlara girmeyi hak eden öğrencilerimiz, öncelikle ilgili bölümlerin Bölüm Başkanları yoksa Program Sorumluları ile irtibat kurmalıdır. Sınav koordinasyonu bölüm başkanları tarafından sağlanacaktır.