İdari Personel
İdari Personel

Mehmet YALTIRIK
Yüksekokul Sekreteri
0 370 433 62 63
 
Nazan TEKİN
Memur
0 370 433 66 03 - 1430
ntekinkarabuk.edu.tr
 
Ramazan KARLIÇAYIR
Harcama Yetkilisi Mutemedi
0 370 433 66 03 - 1414
rkarlicayirkarabuk.edu.tr
İbrahim KOCAKAYA
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
0 370 433 66 03 - 1438
ikocakayakarabuk.edu.tr
 
Şefik DEMİR
Bilgisayar İşletmeni
0 370 433 66 03 - 1423
sefikdemirkarabuk.edu.tr
   
Sefa TEZCAN
Bilgisayar İşletmeni
0 370 433 66 03 - 1410
sefatezcankarabuk.edu.tr
 
Adem HAYAT
Teknisyen
0 370 433 66 03 - 1250