Makine Programı yaz okulu ders içerikleri
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 
KMP101 Matematik I (4 0 4 ) 4 AKTS
Cebir, Polinom kavramı ve polinom işlemleri, Oran Orantı, Denklemler ve Eşitsizlikler, Dizilerin eşitliği ve sayı dizilerinde dört işlem, Temel geometri, çokgenler, Çember ve daire, Geometrik cisimler, koordinat sistemleri.
 
KMP102 Mesleki Matematik (2 0 2 2) 2 AKTS
Üstel fonksiyonlar, Logaritma, Limit, Süreklilik, Türev, İntegral.
 
KMT206 Kalite Güvence ve Standartlar (2 0 2) 2 AKTS
Standardizasyon, Kalite ve Kalite Kavramları, Kalite Güvence, Mesleki Standardlar
 
KMP114 Kalite Güvencesi ve Standartları (2 0 2 ) 2 AKTS
Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetim sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü.
 
TMP101 Matematik I (4 0 4 ) 4 AKTS
Cebir kavramı, Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, Denklem kavramı, Eşitsizlik kavramı, Toplam sembolü, çarpım sembolü, Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği Sayı dizilerinde dört işlemle, Aritmetik dizi,Geometrik dizi,Temel geometri, Çokgenler, Çember ve daire, Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Konikler, Temel trigonometri, Trigonometrik fonksiyonlar, Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri, Parabol ve grafiği.