45 AKTS Ders Alımı Hakkında (Mezuniyet durumunda olan öğrencilerimiz için)
Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise (Not Ortalaması 2.00 ve üzeri) yarıyıl toplam AKTS kredisi üst sınırının 40 AKTS yerine 45 AKTS olmasına izin verilebilir.

Açıklayıcı Not (Yönetmelikten alınmıştır.)

Not ortalaması 2,00 olmak kaydıyla, öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise bu yarıyıllarda en fazla 45 AKTS ders almasına izin verilebilir. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışman onayı alarak ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler ve bu derslerin alınabilmesine ilişkin ilgili yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 

Bu durumdaki öğrencilerin dilekçeyi doldurup danışmanlarına onaylattıktan sonra 4-5 Şubat 2019 tarihine kadar Yüksekokulumuz evrak kayıt birimine vermeleri gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız.