Azami Öğrenim Süresini Doldurmuş Öğrencilerin Ders Alma İşlemleri Hakkında...
6/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28. Maddesi gereğince azami öğrenim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilmiştir. Yapılacak olan ek sınav tarihlerine ilişkin alınan 09/08/2018 tarih ve 2018/14-01 sayılı Üniversitemiz Senato Kararına göre birinci ek sınav 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında, ikinci ek sınav 8-12 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.
 
Yapılan ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilerek öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları derslerin sınavlarına girme hakkı tanınır.
 

Ek süreyi kullanmak isteyen öğrenciler verilen ek sürelerde dönemlik öğrenci katkı/öğrenim ücreti ödemeye devam ederler. Öğrenciler ilgili derslerin sınavlarına girebilmek için akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders alma işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

 
Daha fazla bilgi için ilgili yönergeye ulaşabilirsiniz.
Karabük Üniversitesi Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Azami Süreleri ve Ek Sınavlar/Süreler ile İlgili Uygulama Esasları
 
EK SÜREDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİLEKÇE İLE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖĞRENCİ İŞLERİNE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.