45 AKTS Ders Alımı Hakkında (Mezuniyet durumunda olan öğrencilerimiz için)
Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise yarıyıl toplam AKTS kredisi üst sınırının 40 AKTS yerine 45 AKTS olmasına izin verilebilir.

Bu durumdaki öğrencilerin dilekçeyi doldurup danışmanlarına onaylattıktan sonra 
20 Eylül 2018 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız.